دایره المعارف اسلام پدیا » ‏شاگردان علامه حلی
منوی اصلی

‏شاگردان علامه حلی

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ در باب: علامه حلی

علامه حلی از جمله دانشمندان و عالمانى است که شاگردان زیادى تربیت کرده است. بنابر برخی نقل ها نزدیک به ۵۰۰ مجتهد از درس او فارغ التحصیل شده اند، ولى نام اکثر آنها در تاریخ نمانده است.

در اینجا به نام تعدادى از شاگردان ایشان اشاره مى شود:

 1. فخر المحققین (فرزند علامه).
 2. قطب الدین رازى؛ شارح شمسیه.
 3. عمید الدین عبد المطلّب حسینى اعرجى حلّى.
 4. ضیاء الدین عبد اللّه (پسر خواهر علامه).
 5. تاج الدین محمد بن قاسم بن معیۀ حسنى حلّى.
 6. احمد بن ابراهیم بن محمد بن حسن بن زهرۀ صادقى حلبى.
 7. شیخ زین الدین ابو الحسن على بن احمد بن طرّاد مطاربادى.
 8. محمد بن على جرجانى.
 9. رضى الدین ابو الحسن علّى بن احمد مزیدى حلّى.
 10. تقى الدین ابراهیم بن حسین بن على عاملى.
 11. تاج الدین حسن سرابشنوى.
 12. مهنّا بن سنان حسینى اعرجى مدنى.
 13. زین الدین على سرورى طبرى.
 14. جمال الدین حسینى مرعشى طبرسى آملى.
 15. ابو الحسن محمد استرآبادى.
 16. زین الدین نیشابورى.
 17. شمس الدین محمد حلّى.
 18. تاج الدین محمود بن زین الدین محمد بن عبد الواحد رازى‌.[۱]

[۱]. برگرفته از نرم افزار جامع فقه اهل بیت (۲)، کتابنامه کتاب «تذکره الفقهاء» علامه حلی.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 3