دایره المعارف اسلام پدیا » خانواده علّامه حلی
منوی اصلی

خانواده علّامه حلی

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ در باب: علامه حلی

یکی از ویژگی های علامه حلی، جایگاه والای خانوادگی و وضعیت اعضای خانواده وی است که در آسمان فقاهت، اندیشه، تألیف و تدریس، درخشندگی ویژه ای دارند.

پدر او؛ «شیخ یوسف بن علی بن مطهر حلی»، فقیه، متکلم، اصولی، از علمای نام آور و صاحب نظر در فقه شیعه و استاد علامه است. شهید اول از پدر علامه به «امام اعظم، حجت و افضل المجتهدین» تعبیر می کند.[۱] علامه دیدگاه های پدر خود را در کتاب های فقهی اش نقل می کند؛ به عنوان نمونه در کتاب «منتهی المطلب» از پدرش فتوا نقل کرده است.[۲]

برادر او؛ «شیخ علی بن یوسف بن علی بن مطهر»، فقیه برجسته، از نویسندگان شیعه و صاحب کتاب «العدد القویه» است.

دایی وی؛ «شیخ جعفر بن حسن بن یحیی حلی»، فقیه والا مقام و ارجمند شیعه، معروف به «محقق حلی»، (در گذشته به سال ۶۷۶ ق) است. مرحوم علامه در برخی از اجازه های خودش که از محقق حلی داشته است، می گوید: محقق در فقه، افضل اهل زمان بود.[۳]

فرزند او؛ «شیخ محمد؛ فخر المحققین»، صاحب کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح القواعد» است.

خواهر زادگان او؛ «سید عمید الدین» و «سید ضیاء الدین حسینی» هستند. عمید الدین، شرحی بر کتاب قواعد دایی خود علامه دارد.[۴]

[۱]. پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت، سایت حوزه نت.

[۲]. علامه حلّى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب‌، ج ۵، ص ۲۲۶ و ج ۶، ص ۴٫۷٫

[۳]. افندی، عبدالله بن عیسی‌ بیگ، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، محقق: حسینی اشکوری، احمد، به اهتمام: مرعشی، محمود، ج ۱، ص ۱۰۷٫

[۴]. همان.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + = 13