دایره المعارف اسلام پدیا » اساتید علّامه حلی
منوی اصلی

اساتید علّامه حلی

تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ در باب: علامه حلی

علّامه حلی ‏در معقول و منقول، محضر اساتید بزرگواری را درک کرده، همچنین از مشایخ روایی متعددی بهره مند شده که اسامی تعدادی از اساتید و مشایخ وی عبارت اند از:

 1. شخصى به نام «محرم»، موضوع: خواندن و نوشتن و تعلیم قرآن مجید.
 2. شیخ سدید الدین حلّى؛ (پدر علامه)، موضوع: فقه، اصول، حدیث، و علم کلام.
 3. محقق حلّى؛ (دایى علامه)، موضوع: فقه، اصول، حدیث، و علم کلام (دایى او مانند پدرى مهربان برایش زحمت کشید و علامه بیشتر علوم به خصوص فقه و اصول را نزد او فرا گرفت).
 4. شمس الدین محمد کیشى، موضوع: بعضى تألیفات او در علوم عقلى.
 5. شیخ نجم الدین على بن عمر کاتبى قزوینى، موضوع: کتاب «شرح کشف الأسرار عن غوامض الأفکار» در منطق که از تألیفات خود او است.
 6. خواجه نصیر الدین طوسى، موضوع: کتاب شفاى ابن سینا در فلسفه، علم هیئت و ریاضیات.
 7. برهان الدین فسفى، موضوع: بعضى تألیفات او در علم جدل و مناظره.
 8. ابن میثم بحرانى شارح نهج البلاغه، موضوع: فقه.
 9. على بن طاوس، موضوع: فقه.
 10. احمد بن طاوس، موضوع: فقه.

مشایخ روایى‏:

 1. شیخ سدید الدین حلّى.
 2. محقق حلّى.
 3. خواجه نصیر الدین طوسى.
 4. على بن طاوس.
 5. شیخ بهاء الدین على بن عیسى الاربلى؛ صاحب کتاب کشف الغمه.
 6. ابن میثم بحرانى؛ شارح نهج البلاغه.
 7. احمد بن عبد اللّه واسطى.
 8. احمد بن موسى بن جعفر طاوسى.
 9. نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر، معروف به ابن نماى حلّى.
 10. عبد الحمید بن ابى الحدید معتزلى؛ شارح نهج البلاغه.
 11. شیخ جمال الدین حسین بن ابان نحوى.
 12. شیخ تقى الدین عبد اللّه بن جعفر بن على صباغ کوفى.
 13. نجم الدین کاتبى قزوینى، معروف به دبیران.
 14. غیاث الدین عبد الکریم بن طاوس.
 15. جمال الدین محمد بن سلیمان بلخى.
 16. شمس الدین محمد کیشى.
 17. برهان الدین محمد نسفى.
 18. شیخ نجیب الدین یحیى بن حسن بن سعید حلّى، صاحب الجامع (پسر عموى مادر علامه).
 19. شیخ حسن بن محمد صنعانى.
 20. شمس الدین عبد اللّه بخارى.
 21. شیخ جمال الدین محمد بلخى.
 22. شیخ مفید الدین محمد بن على بن محمد بن جهم حلّى اسدى.[۱]

[۱]. برگرفته از نرم افزار نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (۲)؛ کتابنامه کتاب «تذکره الفقهاء» علامه حلی.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 1 = 9