دایره المعارف اسلام پدیا » مذاهب و مکاتب کلامی
منوی اصلی

مذاهب و مکاتب کلامی

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ در باب: فلسفه علم کلام

در طول حیات تفکر دینى اسلام، مذاهب و مکاتب کلامی ‌گوناگونى رخ نُموده است که از آنها در کتاب ‌های تاریخى علم کلام و کتاب ‌هاى ملل و نحل بحث می‌شود. مذاهب کلامی در یک تقسیم بندی به مذاهب کلامی شیعی و غیر شیعی تقسیم می شوند. مهم ترین مذاهب کلامی شیعی عبارتند از: شیعه امامیه، شیعه زیدیه، و شیعه اسماعیلیه. مهم ترین مذاهب کلامی غیر شیعی عبارتند از: اصحاب حدیث یا ظاهرگرایان، معتزله، اباضیه، اشاعره، ماتریدیه و وهابیت.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 8 = 16