دایره المعارف اسلام پدیا » فهرست مسائل کلام جدید
منوی اصلی

فهرست مسائل کلام جدید

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ در باب: فلسفه علم کلام

از آن جا که علم کلام، قلمرو و رسالتی بس گسترده دارد و با اصول و فروع دین در ارتباط است، مسایل جدید کلامی نیز دارای چنین صبغه ای می باشند. مسایل جدید کلامی گاهی مربوط به اصول دینند و گاهی مربوط به فروع دین، گاهی مشترک بین میان همه ادیان (یا ادیان توحیدی) اند و گاهی مخصوص یک دین می باشند. در ذیل، فهرست برخی از مهم ترین این مسایل را که در قرون جدید مطرح شده و از مسایل مورد ابتلای جامعه ما نیز می باشند، مطرح می شود:

 1. بررسی فلسفه دین، علل پیدایش آن و علل گرایش انسان به مذهب و دین از نظر روان‏شناسان و جامعه‏شناسان، و نقد نظریه هایی؛ مانند نظریه «اگوسنت کنت»، «دورکیم»، «فروید»، «راسل»، «کارل ماکس» و «فویر باخ».
 2. بررسی نظریه فطرت در باب منشأ دین (=فطرت و دین).
 3. اثبات ضرورت دین و نقش بی بدیل آن در حیات فردی و اجتماعی بشر، و بررسی قلمرو و رسالت دین و نقد نظریه سکولاریسم.
 4. بررسى مجدد ادلّه توحید با توجه به ایرادات و شبهاتى که مادی گرایان جدید بر براهین توحید؛ مانند برهان نظم، برهان حدوث و برهان وجوب و امکان، کرده‏اند.
 5. بحث اساسى درباره شبهات مادی ها در زمینه عدل الهى، عنایت الهى، مسئله شرور و … .
 6. بحث درباره وحى و الهام از نظر علوم روانى جدید، امکان و وقوع معجزه، رابطه معجزه و ادعای نبوت، و این که آیا معجزه برهان منطقی بر اثبات ادعای نبوت است یا دلیلی خطابی و اقناعی است؟.
 7. بررسی مسائلی؛ مانند خاتمیت، قرآن و پاسخ گویی اسلام به نیازهای جدید بشر (اسلام و مقتضیات زمان).
 8. بحث امامت و رهبرى از جنبه اجتماعى با توجه به مسائل مهمى که امروز در مسائل مربوط به مدیریت و رهبرى گفته شده و با توجه به مسائل مربوط به جنبه معنوى امامت و انسان کامل در هر زمان.
 9. مسئله آینده دین و مذهب، و مهدویت در اسلام.[۱]
 10. بررسی مسئله رهبری از دیدگاه اسلام و مسئله ولایت فقیه.
 11. تحقیق درباره ایمان دینی و نسبت آن با تجربه دینی.
 12. تحقیق درباره وحدت جوهری ادیان و کثرت شرایع (نقد نظریه پلورالیزم دینی).
 13. بررسی رابطه معرفت های دینی با معرفت های غیر دینی (نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت).
 14. بررسی مسئله تعارض علم و دین.
 15. بحث تطبیقی در زمینه فلسفه اخلاق و تبیین فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام.
 16. بحث درباره اسلام و حقوق بشر.
 17. بررسی معیار معنادار بودن قضایا و مسئله تحقیق پذیری گزاره های دینی.
 18. بحث تطبیقی در زمینه زبان شناسی علم و دین.
 19. بررسی نقش دین در تمدن بشری.[۲]

[۱]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۴، ص ۲۸۴ و ۲۸۵؛ ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی بر علم کلام، ص ۱۵۵ و ۱۵۶٫

[۲]. درآمدی بر علم کلام، ص ۱۵۵ و ۱۵۶٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


2 + = 7