دایره المعارف اسلام پدیا » کسوت و پیشه خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

کسوت و پیشه خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

دیناسلام، مکتب کار، تلاش، کوشش و تولید است.اسلام همه را به فعالیت برای معاش کسب زندگی دعوت کرده و به شدت با بیکاری که عامل سقوط شخص و جامعه می باشد، برخورد نموده و آن را ممنوع دانسته است. شاید بتوان گفت بالاترین و مهم ترین تولید در میان همه تولیدات بشر، تولید علم است. در مورد نوع کار و پیشهخواجه طوسیباید گفت: با توجه به آنچه از زندگی او،به دست ما رسیده، او؛یکی از سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ اسلامی است. او در زمان خودش در همه علوم وقت استاد مسلم بوده است. در مورد شغل او می توان گفت: وی فیلسوف، فقیه،منجم، مهندس، ریاضیدان، کلامی و … است.البته خواجه نصیر در کنار مباحث علمی، به مسایل سیاسی و در دربار هلاکو خان به رتق و فتق امور کشور و مسلمانان و دفع خطرات از آنها هم می پرداخته است. این امری واضح و روشن است که وی یک شخصیت علمی است که شغل و پیشه او چیزی جز تحصیل، تدریس، تحقیق، پژوهش و نوشتن نبوده است. او در طول زندگی پر بار و پر از فراز نشیب خود، شاگردان بزرگی را که هر کدام در جای خود، دانشمندی وارسته و عظیم الشأن هستند، تربیت نموده و به اسلام ومسلمانان تقدیم کرد. همچنین نوشته ها و کتاب های رصد خانه او، کارگشای تحقیق و پژوهشِ بسیاری از علما و دانشمندان بعد از وی بوده است.[۱]

[۱].برگرفته از نرم افزار جامع الاحادیث نرم افزارهای نور.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 6 = 13