دایره المعارف اسلام پدیا » نسب و خاندان خواجه نصیر الدین طوسی ‏
منوی اصلی

نسب و خاندان خواجه نصیر الدین طوسی ‏

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

خاندانخواجه نصیر الدین طوسی ‏از تبار علم و فضیلت به شمار می روند.ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن بن ابی بکر مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی از خانواده علمی«فیروز شاه جهرودی (چهرودی)»[۱]است. صاحب ریاض العلماء نقل کرده که اصل و خاندان خواجه از دهی به نام «وشاره»بوده است. وشاره از بخش دستگرد (دستجرد) بوده و دستگرد از توابع جهرود از ولایات قم می باشد که درآن زمان جزء ساوه بوده است.[۲]

برخی دیگر نیز جهرود را از توابع قم دانسته اند.[۳]برخی دیگر هم اصالت خواجه نصیر را از ساوه دانسته‌اند که اجدادش از آن‌جا به طوس نقل مکان کرده و خواجه در طوس متولد شده است.[۴]به همین جهت که او در طوس متولد شده به طوسی معروف گردیده است.

[۱].مدرس رضوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیر الدین طوسی، ص۳٫

[۲].افندی، عبد الله بن عیسی بیگ، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق:حسینی اشکوری، احمد، ج ۱، ص ۲۳۵٫

[۳]. راوندى‏، مرتضى، تاریخ اجتماعى ایران، ج ‏۱۰، ص ۳۷۳؛ اقبال، آشتیانى، عباس، تاریخ مغول، ص ۵۰۱؛ بابانی بغدادی، إسماعیل بن محمد أمین، هدیه العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین، ج ۲، ص ۱۳۱٫

[۴]. مستوفى قزوینى، حمد الله بن ابی‌بکر، تاریخ گزیده، ص ۷۰۵٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 2