دایره المعارف اسلام پدیا » میراث خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

میراث خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

مهم ترین میراث خواجه نصیر الدین طوسی، آثار بسیار گرانمایه و پر مایه علمی او در رشته های مختلف علمی است که هر کدام در جای خود اگر بی نظیر نباشد، به طور قطع ویقین، کم نظیر است.البته نام آنها در جای خود ذکر شده است. از میرا ث های ارزشمند مرحوم محقق طوسی؛ رصدخانه مراغه یکی از یادگارهای علمی و فلکی فیلسوف، ریاضیدان و منجم بزرگ است. این رصدخانه زمانی از مشهورترین رصدخانه های اسلامی بوده که آوازه آن تمام جهان آن روز را فرا گرفته و تاکنون با این همه تطورات و تغییراتی که در جهان پدید آمده هنوز هم نام آن رصدخانه و بانی آن بر سر زبانها است. البته این رصد خانه دارای ابزار آلات پیشرفته و متعددی بوده که توسط اروپائیان به تاراج رفته و اکنون در موزه های اروپا نگهداری می شود.[۱]

[۱]. برنامه نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مجموعه آثار خواجه نصیر الدین طوسی.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 10