دایره المعارف اسلام پدیا » فرازهای زندگی خواجه نصیر الدین طوسی
منوی اصلی

فرازهای زندگی خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

زندگانی انسان ها، با در نظر گرفتن مکان و زمانی که در آن زندگی می کنند، همراهبا تجربه ها،سختی ها،راحتی ها، غم ها،شادی ها، شکست هاو پیروزی هایزیادی است.راه زندگی همیشه هموار نیست. انسان ها در طول سفر زندگی با چالش ها و دست اندازهای متعددی مواجه می شوند. فردی که از آگاهی لازم برخوردار است، این چالش ها را نه تنها مانع پیشرفت در زندگی نمی پندارد، بلکه موانع را محکی برای جرأت، قدرت، ضعف و ایمان خود می داند.

خواجه نصیر الدین طوسیاز زمره افرادی است که در طول حیات پر برکت خود،مجاهدت های فراوان نمودهو زحمت های بسیاریکشیده است. او برای احیاء سیره و سخنان معصومان (علیهم السلام) ارتقای سطح علمی شیعه امامیه مجاهدت های فراوانی نمود.وی برای این امر مهم؛ وطن، مادر و خواهر و سایر نزدیکان خود را ترک کرد و با قبول خطرات فراوان، مخصوصا از جانب حاکمان و فرمانروایان وقت و همچنین تحمل سختی های بسیار و طاقت فرسا، توانست از محضر تعدادی از بزرگان علمی آن روز استفاده های شایانی برده و به بالاترین مقام و جایگاهعلمی نه فقط در زمان خود، بلکه دردوره های بعد از خود نیز برسد و از بزرگتریندانشمندان شیعه شود.

خواجه طوسیاز جمله شخصیت هایی است که خدمات فراوانی به اسلام و مسلمانان کرد. وی با نوشتن کتاب های متعدد در زمینه های مختلف علمی، خدمات فراوانی به اسلام و مذهب شیعه نمود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 13