دایره المعارف اسلام پدیا » خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت
منوی اصلی

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ در باب: خواجه نصیر الدین طوسی

خواجه نصیر الدین طوسی نه تنها در میان اندیشمندان شیعه از جایگاهی والا برخوردار است، که دانشمندان اهل تسنن نیز زبان به تمجید این فرزانه سپیدسیرت گشوده اند. بزرگان اهل سنت، خواجه را مردی فاضل، پاسدار علم، فروتن، خوش گفتار، خوش برخورد، سیاست مدار، دارای جایگاهی والا و صاحب نظر در مسایل اسلامی دانسته و بر مقام بس رفیع این فرزانه سر تعظیم فرود آورده اند. نظر برخی از این اندیشمندان در ذیل ذکر می شود:

  1. علامه ابن فَوَطی حنبلی بغدادی؛ مورخ اهل ‏سنت می گوید: «خواجه مردی فاضل و کریم الاخلاق و نیکو سیرت و فروتن بود و هیچ گاه از درخواست کسی دلتنگ نمی شد و حاجتمندی را رد نمی کرد و برخورد او با همه خوش بود».[۱]
  2. ابن شاکر، از مورخان اهل سنت، نیز اخلاق خواجه را چنین توصیف می کند: «خواجه بسیار نیکو صورت، خوش رو، کریم، سخى، بردبار، خوش معاشرت، زیرک و با فراست بود و یکى از سیاستمداران روزگار به شمار مى رفت».[۲]

۳. حاجی‌ خلیفه‌ از دانشمندان‌ اهل‌ تسنن‌ در کتاب‌ مشهور خود؛‌ «کشف‌ الظنون»‌ در طبقات‌ دانشمندان‌ می گوید: «بعضی‌ از دانشمندان‌ مصرف‌ کننده‌ هستند، از این‌ و آن‌ می گیرند و آن را دستمایه‌ کارشان قرار می دهند، اما یک دسته‌ خودشان‌ منبع‌ هستند؛ مانند «نصیر الدین طوسی»‌ که‌ همه‌ به‌ او نیازمند هستند».[۳]

[۱]. مرکز اطلاع رسانی سایت حوزه نت.

[۲]. محمد، ابن شاکر کتبی، فوات الوفیات و الذیل علیها، تحقیق: احسان، عباس، ج ۳، ص ۲۴۷٫

[۳]. سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + 6 =