دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ فلسفه شرق
منوی اصلی

تاریخ فلسفه شرق

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ در باب: فلسفه علم فلسفه

منظور از فلسفه شرق، فلسفه ای است که در جهان شرق به وجود آمده و بر همین اساس، تاریخ فلسفه شرق؛ یعنی تاریخ سیر و تحول اندیشه ها و آراء فلسفی که در این قسمت از کره زمین ایجاد شده است. در تاریخ فلسفه شرق، فلسفه چین، فلسفه هند و فلسفه ایران باستان، مورد بررسی قرار می گیرد.[۱]

[۱] . ر.ک: دانشنامه رشد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + 3 =