دایره المعارف اسلام پدیا » میراث سید مرتضی علم الهدی
منوی اصلی

میراث سید مرتضی علم الهدی

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ در باب: سید مرتضی علم الهدی

اولین و بهترین میراث گران سنگ سید مرتضی شاگردان فرهیخته و دانشمند وی هستند. شاگردانی که خود هر کدام دریای مواجی از علم و دانش بوده و خدمات بسیاری به اسلام و بشریت کرده اند. از دیگر میراث گران بهای او می شود به آثار قلمی و کتاب های ارزشمند وی که منشأ خیر و برکت و هدایت بوده است، اشاره کرد. در پایان باید گفت: یکی از بزرگ ترین خدمات و میراث سید مرتضی، کتابخانه عظیم او است که با کمال تأسف، چند سال بعد از رحلت ایشان در دوران زعامت شیخ طوسی، به دست دشمنان اسلام و شیعه، تاراج و به آتش کشیده شد و بسیاری از کتاب های آن از بین رفت.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 3