دایره المعارف اسلام پدیا » اسامی و القاب مشهور سید مرتضی علم الهدی
منوی اصلی

اسامی و القاب مشهور سید مرتضی علم الهدی

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ در باب: سید مرتضی علم الهدی

نام سید مرتضی؛ علی، کنیه اش ابـوالـقاسم و دارای القابی چون؛ علم الهدى، ذوالثمانین، ابوالثمانین و ذوالمجدین و شریف مرتضى است.[۱]

[۱]. دوانی، علی، مفاخر اسلام، ج ۳، ص ۲۶۸؛ نشریه مبلغان، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۳۸۹ ش؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


6 + = 9