دایره المعارف اسلام پدیا » کسوت و پیشه شیخ کلینی
منوی اصلی

کسوت و پیشه شیخ کلینی

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در باب: عمومی

مکتب اسلام، مکتب کار، تلاش، کوشش و تولید است. اسلام همه را به فعالیت برای معاش کسب زندگی دعوت کرده و به شدت با بیکاری که عامل سقوط شخص و جامعه می باشد، برخورد نموده و آن را ممنوع دانسته است. شیخ کلینی با توجه به آن چه از زندگی او، در باب زندگی نامه و القاب وی نقل شده، او؛ یکی از فقیهان، محدّثان و عالمان بزرگ است. پر واضح است که وی یک شخصیت علمی است که شغل و پیشه او چیزی جز تحصیل، تدریس، تحقیق، پژوهش و نوشتن نبوده است. او در طول زندگی پر بار و پر برکت خود، شاگردان بزرگی را که هر کدام در جای خود، دانشمندی وارسته و عظیم الشأن هستند، تربیت نموده و به اسلام و مسلمانان تقدیم کرده است. همچنین نوشته ها و کتاب های او، کارگشای تحقیق و پژوهشِ بسیاری از علما و دانشمندان بعد از وی بوده است.[۱]

[۱]. برگرفته از نرم افزار جامع الاحادیث نرم افزارهای نور.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 9 =