دایره المعارف اسلام پدیا » میراث شیخ کلینی بعد از او
منوی اصلی

میراث شیخ کلینی بعد از او

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در باب: شیخ کلینی

مهم ترین میراث کلینی که بعد از ایشان از وی به یادگار مانده و تأثیرات بسیار زیادی بر مجامع علمی اسلامی و علوم حدیث، مخصوصا جامعه شیعه به جای گذاشته است، کتاب شریف «الکافی» است.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + = 18