دایره المعارف اسلام پدیا » شاگردان شیخ کلینی
منوی اصلی

شاگردان شیخ کلینی

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در باب: شیخ کلینی

کلینى در مسیر تلاش برای حفظ آثار بر جای مانده از معصومان (علیهم السلام)، به پرورش شاگردانی اقدام نمود که هریک در جای خود ستاره درخشانی در آسمان علم حدیث بودند. او علاوه بر تحقیق و نگارش، از تغذیه فکرى شاگردانى که به امید کسب علم از محضرش به بغداد سفر کردند، لحظه اى غافل نبود. او در باور کردن اندیشه خدایى شاگردانش از جان مایه گذاشت. بسیاری از بزرگان از او حدیث نقل کرده اند. برخی از آنها عبارتند از:

 1. احمد بن ابراهیم معروف به ابن ابى رافع صیمرى.
 2. احمد بن احمد کاتب کوفى.
 3. احمد بن محمد بن سعد کوفى.
 4. ابو غالب احمد بن محمد رازى.
 5. عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزار تنسى.
 6. على احمد بن موسی دقاق.
 7. محمد بن مطلب شیبانى.
 8. محمد بن على ماجیلونه.
 9. محمد بن عصام کلینى.
 10. جعفر بن محمد بن قولویه قمى؛ مؤلف کتاب «کامل الزیارات».
 11. هارون بن موسى تلعکبرى.
 12. محمد بن احمد صفوانى.
 13. محمد بن ابراهیم نعمانى.[۱]

[۱]. دوانی، علی، مفاخر اسلام، ج ۳، ص ۲۷ و ۹۰؛ الغفار، عبدالرسول، الکلینى و الکافى، ص ۱۸۲ به بعد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 5 = 12