دایره المعارف اسلام پدیا » اساتید شیخ کلینی
منوی اصلی

اساتید شیخ کلینی

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در باب: شیخ کلینی

مرحوم کلینی با توجه به این که خود از مُحَدّثان بزرگ شیعه است، اساتید و مشایخ او نیز از بزرگان بوده و اهمیت بسزایی دارند. به صورت کلی می توان گفت: او بیشتر روایات خود را از علی بن إبراهیم بن هاشم قمّی، و محمد بن یحیى عطار اشعری نقل کرده است. همچنین برخی از استادان برجسته او عبارتند از: ابو العباس محمد بن جعفر رزّاز، ابو علی احمد بن ادریس اشعری، حمید بن زیاد، ابو سلیمان داود بن کوره قمّی، احمد بن محمد عاصمی، و حسین بن محمد اشعری.[۱]

[۱]. سبحانى، جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء، ج ۴، ص ۴۷۹؛ برگرفته از سایت اسلام کوئست سؤال ۵۲۰۷۹‏.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


6 + 2 =