دایره المعارف اسلام پدیا » لیست اقدامات تاریخی عبدالله بن سبأ
منوی اصلی

لیست اقدامات تاریخی عبدالله بن سبأ

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ در باب: عبدالله بن سبأ

به صورت کلی اقدامات عبد الله بن سبأ را می توان در مواردی که در ذیل بیان می شود، خلاصه کرد:

 1. مخالفت با عثمان و پیشتازی در شوراندن مردم علیه او.[۱]
 2. برانگیختن چهره ‌های شاخصی؛ همچون ابوذر و عمار، علیه عثمان و همراه ساختن آنها با خود.[۲]
 3. سفرهای طولانی به گوشه و کنار جهان اسلام.[۳]
 4. مطرح ساختن مسئلۀ برتری علی (علیه السلام) برای خلافت.[۴]
 5. مطرح ساختن الوهیت و خدایی امام علی (علیه السلام).[۵]
 6. انکار شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، ادعای زنده بودن او و اعلام بازگشت او به زمین.
 7. مطرح کردن اندیشه ‌های یهودیت در لوای اسلام.[۶]
 8. مطرح کردن مسئلۀ وصایت امیرالمؤمنین (علیه السلام).[۷]
 9. وضع کردن تعالیمی برای نابودی اسلام.[۸]
 10. ایجاد تشکیلات سرّی برای گسترش آموزه ‌های خود.[۹]
 11. مطرح کردن مسئلۀ رجعت.[۱۰]
 12. علاوه بر اینها، یکی از مهمترین اقدامات او، تأسیس مکتب شیعه، به زعم برخی از کسانی که قائل به وجود ابن سبأ هستند، می باشد.‏

[۱]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ۴، ص ۳۴۰٫

[۲]. همان.

[۳]. همان.

[۴]. همان.

[۵]. إختیار معرفه الرجال (رجال کشی)، تلخیص و تهذیب: طوسی، محمد بن حسن، محقق و مصحح: مصطفوى، حسن، ص ۱۰۶ و ۱۰۷؛ طوسى‏، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی‏، ج ۱، ص ۷۵‏.

[۶]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۷، ص ۱۶۷؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر … (تاریخ ابن خلدون)، تحقیق: شحاده، خلیل، بیروت، ج ۲، ص ۵۸۷؛ طباطبایی، سید محمد حسین، مکتب تشیع، ص ۱۹۸ – ۲۰۰٫

[۷]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ۴، ص ۳۴۰٫

[۸]. همان.

[۹]. همان.

[۱۰]. همان.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 8 = 15