دایره المعارف اسلام پدیا » عبدالله بن سبأ در روایات
منوی اصلی

عبدالله بن سبأ در روایات

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ در باب: عبدالله بن سبأ

یکی از مباحثی که به صورت مختصر در روایات از آن یاد شده، شخصیت عبد الله بن سبأ است. این مطلب هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت وارد شده است.[۱]

[۱]. به عنوان نمونه: ر.ک: کشى، محمد بن عمر، إختیار معرفه الرجال (رجال کشی)، تلخیص و تهذیب: طوسی، محمد بن حسن، محقق و مصحح: مصطفوى، حسن، ص ۱۰۷ و ۱۰۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 11