دایره المعارف اسلام پدیا » وفات شیخ صدوق
منوی اصلی

وفات شیخ صدوق

تاریخ: ۰۱ شهریور ۱۳۹۳ در باب: شیخ صدوق

او در سال ۳۸۱ هجرى قمری در حالى که بیش از هفتاد سال از عمر پر ثمرش مى گذشت، چشم از جهان فرو بست. آرامگاه وی در شهر رى در فاصله کوتاهى از مرقد حضرت عبد العظیم حسنى (رضوان اللَّه تعالی علیه) و در کنار باغ طغرل در باغچه مصفّائى قرار گرفته است. این آرامگاه داراى بقعه و بارگاهى است که در عین سادگى، از شکوهى روحانى برخوردار و مردم به زیارت آنجا رفته و بدان تبرّک مى جویند. ساختمان آن به دستور فتحعلى شاه قاجار در سال ۱۲۳۸ قمری تجدید بنا شد. این باز سازى پس از ظاهر شدن جنازه سالم ایشان بعد از گذشت ۸۵۷ سال از رحلت وی، صورت گرفت.[۱][۱]. صدوق، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ترجمه: غفارى، على اکبر و غفاری، محمد جواد و بلاغى، صدر، ص ۱۶ مقدمه.‏
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 7 = 14