دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان شیخ مفید
منوی اصلی

فرزندان شیخ مفید

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ مفید

از عبارات برخی از منابع می توان دریافت که مرحوم شیخ حد اقل دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر بوده است؛ مثلا در زمینه معرفی شاگردان وی آمده است، فرزند شیخ مفید؛ ابوالقاسم علی، از شاگردان پدرش بوده است.[۱]

همچنین در جای دیگری آمده، شریف ابویعلی جعفری شوهر دختر شیخ مفید گفته است: مفید جز اندکی از شب را نمی خوابید. سپس بر می خاست و به نماز می ایستاد، یا مطالعه می کرد، یا مشغول تلاوت قرآن می گشت.[۲][۱]. شبیری، سید محمّدجواد، مقالات فارسی، ج ۵۵، ص ۱۱۹ و ۱۲۰٫

[۲]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، جلد ۵، ص ۳۶۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 5 =