دایره المعارف اسلام پدیا » وضعیت اقلیمی قم
منوی اصلی

وضعیت اقلیمی قم

تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۳ در باب: جغرافیای قم

اقلیم به بخشی از زمین گفته می شود.[۱] البته در لغت نامه دهخدا به طور مفصل در مورد معنای اقلیم بحث شده است. اما در این جا منظور از وضعیت اقلیمی قم؛ ‏بیان ویژگی های آب و هوایی آن و همچنین مشخص نمودن موقعیت این مکان نسبت به مکان های همجوار است.[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه اقلیم.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 8