دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله قم
منوی اصلی

کتابنامه مقاله قم

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در باب: مفهوم شناسی قم
 1. ابوالفداء، اسماعیل بن علی؛ تقویم البلدان؛ ناشر: دار الطباعه السلطانیه، پاریس،۱۸۴۰ م.  ‏
 2. دینوری، احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ تحقیق: عامر، عبد المنعم؛ ناشر: منشورات الرضى، قم، ۱۳۶۸ ش.  ‏
 3. ادیب کرمانی «افضل الملک»، غلامحسین؛ تاریخ و جغرافیای قم؛ ناشر: انتشارات وحید، بی جا، ۱۳۹۶ ق.‏
 4. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان؛ تحقیق: محدث، هاشم؛ ناشر: امیرکبیر، تهران،  ١٣۶٣  ش.  ‏
 5. افشار سیستانی، ایرج؛ پژوهش در نام شهرهای ایران؛ ناشر: انتشارات روزنه، تهران، ۱۳۸۲ ش. ‏
 6. بلاذری، احمد بن یحیى؛ فتوح البلدان؛ ناشر: دار و مکتبه الهلال، بیروت، ۱۹۸۸ م ‏
 7. ثَعالِبی، عبدالملک بن محمد؛ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم؛، ناشر: دار الطباعه السلطانیه، پاریس، بی تا. ‏‏
 8. حموی، یاقوت؛ معجم البلدان؛ ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م. ‏
 9. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «شهر قم در تاریخ». ‏
 10. ‏دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا. ‏
 11. صحفی، سید مهدی؛ زندگانى حضرت معصومه (سلام الله علیها)؛ ناشر: انتشارات صحفی، قم، ۱۳۸۴ ش.‏
 12. صدوق، محمد بن على؛ علل الشرائع‏؛ ناشر: کتاب فروشى داورى‏، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش / ۱۹۶۶ م.‏ ‏
 13. فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ مذهبى قم؛ ناشر: انتشارات زائر، چاپ سوم، ۱۳۷۸ ش.‏
 14. قمی، حسن بن محمد؛ تاریخ قم؛ مترجم: قمی، حسن بن علی؛ محقق: انصاری، محمد رضا؛ ناشر: کتابخانه حضرت آیت الله ‏العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم، ١٣٨۵  ش.‏
 15. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان‏؛ ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، ‏بیروت،۱۴۰۳ ق.‏ ‏
 16. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ناشر: دار صادر، بیروت، بی تا.ثبت نظر


9 + = 17