دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله شیخ طوسی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی
 1. قرآن کریم.
 2. ‏ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی؛ معالم العلماء؛ چاپ تحقیق: آل بحرالعلوم، سید محمد صادق، نجف ۱۳۸۰ ق.‏
 3. ابن طاووس، عبد الکریم؛ فرحه الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب (علیه السلام) فی النجف؛ ناشر: ‏منشورات الرضی، قم، بی‌ تا. ‏
 4. ابن‌اثیر، علی بن ابی الکرم؛ الکامل فی التاریخ؛ بیروت،  ۱۳۹۹ ق.     ‏
 5. ‏‏ابن‌کثیر، اسماعیل؛ البدایه و النهایه، تحقیق: شیری، علی، بیروت، ۱۴۰۸ ق.     ‏
 6. انصاری قمی، ‌محمد رضا؛ ‌امالی شیخ طوسی؛ ‌کیهان ‏اندیشه، ‌شماره ۵۶، ‌مهر و آبان ۱۳۷۳ ش.
 7. ‏‏انصاری، ‌محمد اقبال؛ ‌شیخ الطائفه ابوجعفر الطوسی حیاته و مؤلفاته، ‌در الذکری الالفیه للشیخ الطوسی، ج ۲ (‌یادنامه شیخ طوسی)، ناشر: ‌علیگره، هند.
 8. آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛ ناشر:  اسماعیلیان، قم، بی تا.‏
 9. بحرالعلوم طباطبایی، سید محمد مهدی؛ رجال السید بحر العلوم (المعروف بالفوائد الرجالیه)؛ تحقیق: آل بحر العلوم، محمّد صادق و آل ‏بحر العلوم، حسین، ناشر: مکتبه الصادق، ۱۳۶۳ ش.
 10. بحرالعلوم، محمد؛ الدراسه و تاریخها فی النجف؛ تحقیق: خلیلی، جعفر، ناشر: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۷ ‏ق / ۱۹۸۷ م.
 11. بحرانی، یوسف‌ بن احمد؛ لؤلؤه البحرین؛ تحقیق: بحرالعلوم، سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف، ۱۹۶۹ م.‏
 12. پایگاه موسسه فرهنگی و هنری نور سایت راسخون. ‏
 13. پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام).‏
 14. جعفر‌ بن حسن محقق حلی؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ تحقیق: جمعی از فضلاء، ناشر: انتشارات مؤسسه سید الشهداء، ‏قم، ۱۳۶۴ش.
 15. ‏جواد بغدادی، مصطفی؛ «نظرات فی الذریعه الی تصانیف الشیعه»،مجله البیان، سال ۱، ش ۵، شوال ۱۳۶۵ ق. ‏
 16. حلی، حسن بن یوسف‌؛ خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال؛ ‌تحقیق: قیومی، جواد، ‌ناشر: مؤسسه النشر الاسلامی، ‌قم، ‌۱۴۱۷ ‏ق
 17. ‏حلی، حسن‌ بن یوسف؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ناشر: نا مشخص، مشهد، ۱۴۱۲ ق. ‏
 18. حلى‏، حسن بن یوسف؛ رجال العلامه الحلی؛ ناشر: دار الذخائر، قم، ۱۴۱۱ ق.‏ ‏
 19. خرمشاهی، بهاءالدین؛ دانشنامه قرآن؛ ناشر: نشر گلشن، چاپ اول، بی جا، بی تا.‏
 20. خوئی، سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ ناشر: مرکز نشر آثار شیعه، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۰ ق. ‏
 21. دانشنامه جهان اسلام؛ بنیاد دائره المعارف اسلامی؛ برگرفته از مقاله «حوزه علمیه نجف»، شماره ۶۶۳۸.‏
 22. ذهبی، محمد‌ بن احمد؛ تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام؛ تحقیق: معروف، بشار عواد، بیروت، ۱۴۲۴ ق / ۲۰۰۳ ‏م.‏
 23. ‌رضایی، عبدالرحمن؛ ‌شیخ طوسی ‌فرزانه ای از تبار پاکان، در اندیشه های کلامی شیخ طوسی؛ ‌ناشر: آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۸ ش.
 24. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، مجله حوزه. ‏
 25. سایت امام مبین.‏
 26. سایت دانشنامه‌ اسلامی (ویکی اهل البیت).‏
 27. سایت ویکی فقه (دانشنامه حوزوی).‏
 28. شمس‌الدین، محمدرضا؛ بهجه الراغبین؛ تحقیق: حدرج، رضا محمد، بیروت، ۱۴۲۴ ق / ۲۰۰۳ م. ‏
 29. صدر حاج سید جوادی، احمد؛ دایره المعارف تشیع؛ ناشر: نشر شهید سعید محبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ ش.‏ ‏
 30. طباطبایی، محمد محیط؛ ‌هزاره شیخ طوسی؛ در یادنامه شیخ طوسی، ‏ناشر: ‌انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۴۵ ش. ‏
 31. طباطبایی، مهدی؛ پژوهشی در فقه شیخ طوسی؛ ‌بخش اول، نشریه فقه اهل بیت (علیهم السّلام)، سال ششم، شماره ۲۳٫ ‏
 32. طوسی و العده فی اصول الفقه، مقالات و بررسی ها، ‌دفتر دوم.
 33. طوسی، محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ناشر: انتشارات مرتضوى، ‏ چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ ق.‏
 34. ‏طوسی، ‌محمد بن حسن؛ النهایه و نکتها؛ مقدمه آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، ناشر: مؤسسه النشر ‏الاسلامی، ‌قم، ‌۱۴۱۷ ق.‏
 35. ‏طوسی، ‌محمد بن حسن؛ النهایه؛ مقدمه و ترجمه: سبزواری‌، سید محمد باقر، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۳ ش. ‏
 36. ‏طوسی، محمد‌ بن حسن؛ فهرست کتب الشیعه و اصولهم؛ تحقیق: طباطبایی، سید عبدالعزیز، ناشر: ستاره، قم، ۱۴۲۰ ‏ق.‏
 37. ‏طوسی، محمد بن حسن؛ مقدمه و تعلیق:بحر العلوم، حسین، ناشر: انتشارات محبین، قم، بی تا.‏ ‏
 38. طوسى،‏ خواجه نصیر الدین؛ شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات؛ ناشر: نشر البلاغه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ ش.  ‏
 39. طوسى، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ ناشر: دار احیاء التراث العربی‏، بیروت، بی تا.‏
 40. طوسى‏، محمد بن حسن؛ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛‏ ناشر: دارالکتاب العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۰ ق‏. ‏
 41. عسقلانی، ابن‌حجر؛ لسان المیزان فی تفسیر القرآن؛ ناشر: موسسه الاعلمی، بیروت ۱۹۷۱ م. ‏
 42. علوی، احمد؛ راهنمای مصور سفر زیارتی عراق؛ ناشر: نشر ‏معروف، چاپ پنجم، قم، ۱۳۹۰ ش.‏
 43. ‏عیسی فر، احمد؛ زنان نامدار شیعه؛ ناشر: رایحه عترت، تهران، ایران، ۱۳۸۱ ش.
 44. غروی، سید محمد؛ الحوزه العلمیه فی النجف الاشرف؛ ناشر: دارالاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۴ م.‏
 45. فرهنگ فارسی معین.
 46. ‏قزوینی رازی، عبدالجلیل؛ نقض؛ تحقیق: محدث ارموی، سید جلال‌الدین؛ تهران، ۱۳۵۸ ش.‏
 47. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ ترجمه: کمره اى؛ ناشر: انتشارات اسوه‏، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۵ ‏ش.
 48. ‏‏گرجی، ‌ابوالقاسم؛ ‌شیخ طوسی و العده فی اصول الفقه، مقالات و بررسیها، ‌دفتر دوم، ‌دانشکده الهیات، ‌تابستان ۱۳۴۹ ش. ‏
 49. لغت نامه دهخدا. ‏ ‏
 50. مجلسى، محمد باقر؛ مهدى موعود (علیه السلام)؛ ترجمه: دوانى‏، علی؛ ناشر: انتشارات ‏اسلامیه‏، چاپ ۲۸، تهران، ۱۳۷۸ ش.‏
 51. مرکز اطلاع رسانی سایت حوزه نت.
 52. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.‏
 53. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، النکت فی مقدمات الأصول من علم الکلام، محقق:حسینی جلالی، محمد رضا و میر شریفی، علی، ناشر:کنگره شیخ مفید، قم، بی تا.‏
 54. مقدسى، محمد بن أحمد؛ أحسن التقاسیم فى معرفه الأقالیم؛ ترجمه: منزوى، علی نقى؛ ناشر: شرکت مؤلفان ‏و مترجمان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ ش. ‏
 55. موسوی خوانساری اصفهانی، سید محمد باقر؛ روضات الجنات؛ تعلیق و تحقیق: روضاتی، سید محمد علی؛ ناشر: نشر ‏نفائس مخطوطات اصفهان، ایران، تهران، ۱۳۸۲ ق. ‏
 56. موسویان، سید محمد رضا؛ اندیشه سیاسی شیخ طوسی؛ ناشر: نشر بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ ش. ‏
 57. نجاشی، احمد‌ بن علی؛ فهرست أسماء مصنفی الشیعه (المشتهر برجال النجاشی)؛ تحقیق: شبیری زنجانی، سید موسی، ناشر: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، ۱۳۸۶ ش‏
 58. ‏نجاشى‏، احمد بن على؛ رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)؛ ‏ناشر: انتشارات جامعه مدرسین، قم، ‏‏۱۴۰۷ ق.‏ثبت نظر


6 + 1 =