دایره المعارف اسلام پدیا » واژه های های مترادف اعتکاف
منوی اصلی

واژه های های مترادف اعتکاف

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: اعتکاف

با توجه به معانی لغوی اعتکاف مانند؛ درنگ کردن و ادامه دادن،[۱] مراقبت، محبوس و متوقف کردن و التزام به یک مکان و اقامت در آن، و نیز با توجه به این که اعتکاف نوعی ریاضت شرعی است، می توان گفت: واژه هایی مانند؛ چله نشینی، ریاضت و عزلت از واژه های مترادف اعتکاف هستند.[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۲، ص ۲۴۹۴٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 15