دایره المعارف اسلام پدیا » همسر شیخ طوسی
منوی اصلی

همسر شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

همسر شیخ طوسی؛ دختر شیخ مسعود بن ورام از زنان دانشمند زمان خود بود. او فنون و ادب و علوم اسلامی مخصوصاً حدیث را از محضر پدر و همسرش (شیخ طوسی) فراگرفت و از همسر خود اجازه نقل حدیث داشت.[۱]

برگرفته از سایت راسخون.[۱]. عیسی فر، احمد، زنان نامدار شیعه. آدرس نیاز به تکمیل دارد.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 2 = 4