دایره المعارف اسلام پدیا » میراث شیخ طوسی
منوی اصلی

میراث شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

او از جمله شخصیت هایی است که آثار و میراث گران بهای فراوانی؛ مانند تأسیس حوزه علمیه نجف، تربیت شاگردان عالم و تألیف کتاب های علمی از خود به یادگار گذاشته که هر کدام جای بحث مفصل دارد و البته باید در جای خود مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + = 14