دایره المعارف اسلام پدیا » لیست اقدامات تاریخی شیخ طوسی
منوی اصلی

لیست اقدامات تاریخی شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

. تدوین کننده اساسنامه تشیع در فرهنگ و تمدن اسلامی.[۱]

۲٫ پیشوایی و زعامت شیعیان پس از سید مرتضی.

۳٫ ایجاد شیوه ای بدیع در علم کلام.

۴٫ هجرت از بغداد به نجف برای حفظ حوزه علمیه شیعه.

۵٫ خلق آثار علمی مانند: تهذیب، استبصار، مبسوط، نهایه و خلاف.

۳٫ تربیت شاگردان عالم و وارسته.

۴٫ تأسیس حوزه علمیه.[۱]. حلی، حسن بن یوسف‌، خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، ‌تحقیق: قیومی، جواد، ص ۱۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + = 8