دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان شیخ طوسی
منوی اصلی

فرزندان شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی، یک فرزند پسر و دو دختر داشت. پسر ایشان شیخ ابوعلی حسن بن محمد بن حسن معروف به مفید ثانی و شیخ ابوعلی طوسی، از دانشمندان سرشناس و از چهره های درخشان و مورد اعتماد بود. مفید ثانی استادی کامل و عالمی متبحر و محدثی مورد اطمینان بود. او در عین فقاهت به علم رجال و شناخت اخبار و راویان حدیث مهارت داشت و از آثار نفیس پدر و خرمن علومش خوشه های فراوان چید و سال ها زحمت کشید تا خود به مقام استادی نائل آمده و به مفید ثانی معروف شد و پس از پدر سال ها کرسی درس او را با حضور اعلام متعدد ادامه داد. ابوعلی پس از رحلت پدر بزرگوارش به جای او نشست و با سرمایه علمی و عملی، به ادامه کار پدر پرداخت. بسیاری از شاگردان شیخ طوسی پس از رحلت وی از فرزندش کسب فیض کرده اند. اغلب علمای بزرگ و فضلای بعد از او از شاگردان مکتب وی بوده و از او اجازه روایت و یا درجه اجتهاد دارند. بیشتر سال های عمر او در نجف اشرف به تدریس و تربیت طلاب و فضلا سپری شد و آثاری به نام شرح النهایه، امالی، و المرشد ( الی سبیل المتعبد ) و اجازات نیز دارد. اکثر علما و صاحبان تراجم از شرح حال و ترجمه‌‌ ای که در خور شأن او باشد غفلت نموده اند و تاریخ دقیقی از وفات او به دست نمی آید. علی الظاهر در اوایل قرن ششم حدود ۵۱۵ قمری وفات نموده و ظاهراً در نجف مدفون است.

از مرحوم شیخ طوسی، دو دختر نیز بجا ماند که هر دو از دانشمندان فاضل عصر خود بوده اند و روایاتی را از پدر و برادر خود نقل کرده اند. آنها فنون ادب و فقه و حدیث را از محضر پدر و برادرشان، فراگرفتند و در این رشته ‏ها ترقى شایانى کردند. این دو دختر از علماى عصر خود، از جمله پدر یا برادرشان داراى اجازه بودند. دختر بزرگ شیخ، همسر محمد بن احمد بن شهریار، متولى و خازن حریم امیر مؤمنان على (علیه السلام) بود. شیخ ابوطالب حمزه، فرزند آن دو و نوه شیخ طوسى است. دختر کوچک وی نیز ازدواج کرد، که ابن ادریس؛ صاحب کتاب السرائر، و سید بن طاووس، از نوادگان او هستند.

اقتباس از مرکز اطلاع رسانی سایت حوزه نت؛ سایت راسخون؛ سایت امام مبین.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 7 =