دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف لغوی قم ‏
منوی اصلی

تعریف لغوی قم ‏

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در باب: مفهوم شناسی قم

واژه «قم» در زبان عربی فعل امر حاضر مفرد از مصدر قیام و به معنای برخیز است. اما لغت شناسان برای معنای واژه قم معانی دیگری نیز ذکر کرده اند، از جمله: روفتن (جارو کردن) خانه؛ خوردن علف با لب؛ خوردن آنچه بر زمین است؛ خوردن آنچه بر سفره است؛ خشک شدن؛ و آبستن کردن (شتر نر) ناقه.[۱]

[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه قم.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 6