دایره المعارف اسلام پدیا » اخلاق و صفات شیخ طوسی‎ ‎
منوی اصلی

اخلاق و صفات شیخ طوسی‎ ‎

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

مهم ترین ویژگی شخصیت اخلاقی و اندیشمند جهان تشیع؛ شیخ طوسی، خلوص و تقوا بود. همین ویژگی، به او صفا و معنویتی خاص بخشیده بود و تزکیه نفس از او شخصیتی محبوب همگان ساخته بود؛ به گونه ای که همه به پیشوای مذهبی خویش عشق می ورزیدند و به توصیه و اندرزهای وی به طور کامل گوش می دادند و عمل می کردند. شیخ طوسی از بزرگ مردانی بود که با وجود پربرکتش، صفای باطنش، صداقت گفتارش و دستان پرعاطفه و گرمش، به قلب ها گرمی می بخشید و نیروی پایداری و معنویت به جان ها عطا می کرد. او به حق سرچشمه ایمان و جلوه ای از مردانگی و تقوای الهی بود. در سیمای نورانی اش نور عشق و ایمان خانه داشت و در نیایش های شبانه اش با حضرت حق، روح تعبد و پاکی جلوه گر بود. او فقیه روشنی بود که با تمام وجود در راه بیداری شیعیان آن زمان سخت می کوشید. او بزرگ مردی است که در کلام استوار و اطمینان بخش و پرمعنویتش، امید به زندگی توأم با طهارت نفس را به همگان می آموخت.

پایگاه اطلاع رسانی سایت حوزه نت.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + 9 =