دایره المعارف اسلام پدیا » اثرات در دوره شیخ طوسی
منوی اصلی

اثرات در دوره شیخ طوسی

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ در باب: شیخ طوسی

او در زمان خود تحولی شگرف در باب فقه و کلام اسلامی، تفسیر و … به وجود آورد. اندیشه سیاسی شیخ طوسی در تبیین حوزه اختیارات حکومت از زاویه فقه و کلام، بسیار مؤثر و قوی است. وی همچنین در این زمینه برای رهروان خود تکالیفی ارائه کرده و بعضی از موارد در حیطه حکومتی دولت نامطلوب، به تعبیر فقهای شیعه، «حکومت جائر»، راهکارهایی را برای مردم و فقهای دین مطرح کرده است.[۱]

آنچه که مسلم است ایشان در همه زمینه هایی که کار کرده، تأثیرگذار بوده است.[۱]. طوسی، محمد بن حسن، مقدمه و تعلیق: بحر العلوم، حسین، ج ۱، ص ۲۰۰٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


4 + 5 =