دایره المعارف اسلام پدیا » ‏آثار و اقدامات تاریخی بنی اسرائیل
منوی اصلی

‏آثار و اقدامات تاریخی بنی اسرائیل

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل

در ادوار گذشته و در طول تاریخ، انسان‌ ها برای رفع نیازهای خود در زمینه های مختلف اعم از؛ اجتماعی، سیاسی، عمران و آبادانی، فرهنگی و … دست به اقدامات متعددی زده اند. البته هر یک از اقوام و ملت ها در انجام این امور اهداف خاصی را دنبال می کرده اند.

در این میان قوم بنی اسرائیل که یکی از پرسابقه ترین اقوام انسانی در طول تاریخ بشریت است، دارای آثار و اقدامات تاریخی متعددی در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و … است.

به اجمال از متون تاریخی به دست می آید که اکثر قریب به اتفاق آثار و اقدامات بنی اسرائیل چه در گذشته و چه در حال حاضر، جنبه مثبتی برای سایر ملل نداشته است.

نکته قابل ذکر اینکه هر کدام از آثار و اقدامات این قوم باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


9 + 6 =