دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فرقه شیطان پرستی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فرقه شیطان پرستی

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: فرقه شیطان پرستی
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه؛ گردآورنده: سید رضی محمد بن حسین؛ مصحح: صبحی صالح؛ انتشارات هجرت‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ق‏.
 3. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏؛ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ محقق / مصحح: عراقى، مجتبى‏؛ ناشر: دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۵ ق‏.
 4. احمد بن فارس؛ معجم مقائیس اللغه‌؛ محقق و مصحح: هارون‌، عبد السلام محمد؛ ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۰۴ ق‌.
 5. امین خندقی، جواد؛ شناخت و بررسی شیطان پرستی؛ ناشر: آفتاب طوس، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۸۹ ش.
 6. پایگاه سابق تخصصی نقد و بررسی عرفان های کاذب، پایگاه جدید: سایت عرفان ۹۰ نخستین پایگاه تخصصی نقد فرقه ها.
 7. پایگاه فرق و ادیان.
 8. جعفرى، یعقوب؛ کوثر؛ بی‌نا، بی جا، بی تا.
 9. خاتمى‏، احمد؛ فرهنگ علم کلام؛ ناشر: انتشارات صبا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۰ ش‏.
 10. خبرگزاری فارس.
 11. سایت اطلاع رسانی پیرامون فرقه شیطان پرستی my savior.ir.
 12. سایت اسلام کوئست.
 13. سایت پرسمان دانشجویی.
 14. سایت جس جو.
 15. سایت حوزه نت.
 16. سایت راسخون.
 17. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ق.
 18. فراهیدى، خلیل بن احمد‌؛ کتاب العین؛ محقق: مخزومى، مهدى / سامرائى، ابراهیم؛ ‌نشر هجرت‌، چاپ دوم‌، قم، ۱۴۱۰ ق‌.
 19. قرائتى، محسن؛ تفسیر نور؛ ناشر: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۳ ش.
 20. کتاب مقدس، سفر پیدایش.
 21. کریمی، حمید؛ جهان تاریک؛ شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی؛ ناشر: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم، قم، ۱۳۹۰ ش.
 22. مطهری، مرتضی؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى؛ ناشر: انتشارات صدرا، تهران، بی تا.
 23. مظاهری سیف، حمید رضا و شریفی دوست، حمزه؛ نگاهی متفاوت به شیطان گرایی؛ ناشر: صهبای یقین، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ ش.
 24. مظاهری سیف، حمید رضا؛ معنویت های ساختگی: نگاهی تاریخی به پدیده شیطان پرستی؛ فصلنامه رشد (آموزش قرآن)؛ شماره ۳۰، پاییز ۱۳۸۹ ش.
 25. نجفى، محمد حسن‌؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ محقق: قوچانى، عباس/ آخوندى، على؛ دار إحیاء التراث العربی،‌ چاپ هفتم،‌ بیروت، بی تا.
 26. نگارش، حمید؛ فرقه های نو ظهور (۱) شیطان پرستی؛ نشریه مربیان، شماره ۳۸، زمستان ۱۳۸۹ ش.
 27. نگارش، حمید؛ کژراهه شیطان پرستی؛ تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی؛ ناشر: زمزم هدایت، چاپ چهارم،  قم، ۱۳۹۰ ش.ثبت نظر


+ 3 = 8