دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله بنی اسرائیل
منوی اصلی

کتابنامه مقاله بنی اسرائیل

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل
 1. قرآن کریم.
 2. ‏ بنیاد دائره المعارف اسلامی؛ مقاله «بنی اسرائیل».
 3. ‏ دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا.   ‏
 4. ‏ مستوفى قزوینى، حمد الله؛ تاریخ گزیده؛ تحقیق: نوایى، عبد الحسین؛ ناشر: امیر کبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۴ش. ‏
 5. ابن‌ بطوطه‌، محمد؛ رحله ابن‌ بطوطه‌ (سفرنامه ابن‌ بطوطه‌)؛ بیروت‌، ۱۹۶۴م.
 6. ابن هشام، عبد الملک؛ السیره النبویه (سیره رسول الله)؛ ترجمه: همدانی، اسحاق بن محمد؛ ناشر: خوارزمی، ‏چاپ اول، ‏تهران، ۱۳۶۰ ش‏‎.‎
 7. احمدی، حمید؛ ریشه های بحران در خاور میانه؛ ناشر: مؤسسه کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ ش. ‏
 8. آبا ابان؛ قوم من، (تاریخ بنی اسرائیل)؛ ترجمه: شکیب اصفهانی، نعمت الله؛ ناشر: انتشارات یهود ابروخیم، تهران، ۱۳۵۸ ش.
 9. ‏پژوهشکده باقر العلوم. ‏
 10. ثعلبی‌، احمد؛ قصص‌ الانبیاء؛ ناشر: دارالرائد العربی، بیروت، بی تا‌. ‏
 11. چامسکی، نوآم؛ مثلث شوم؛ مترجم: پزشکی، مجید؛ ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ایران، ۱۳۷۱ ش؛ به نقل از سایت ‏تبیان.‏
 12. حموى، یاقوت بن عبد الله؛ معجم البلدان؛ ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۹۵ م
 13. دورانت، ویلیام جیمز؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه: آرام، احمد و پاشایی، ع و آریان پور، امیرحسین؛ ناشر: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ‏تهران، ۱۳۶۵ ش.‏
 14. رازى، ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن؛ تحقیق: یاحقى، محمد جعفر؛ ناصح، محمد مهدى؛ ناشر: بنیاد ‏پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، ۱۴۰۸ ق.
 15. الرفاعی، فؤاد بن سید عبدالرحمن؛ نفوذ صهیونیسم بر رسانه های خبری و سازمان های بین المللی؛ ترجمه: سرو قامت، حسین؛ ناشر: ‏کیهان، ۱۳۷۷ ش. ‏
 16. رفعت اتل خان، جواد؛ اسرار الماسونیه؛ ترجمه: نورالدین رضا الواعظ؛ سلیمان، محمد القابلی؛ ناشر: دارالبصری، بغداد، ۱۳۷۶ ‏ش.
 17. روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰/۱۰/ ۱۳۸۶٫‏ ‏
 18. سایت اندیشه قم. ‏
 19. سایت پرسمان (اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها). ‏
 20. سایت ‏دانشنامه حوزوی ویکی فقه. ‏
 21. سایت راسخون. ‏
 22. سایت کتابخانه مدرسه فقاهت، جمعی از نویسندگان، کتاب: ادیان شناسى.‏
 23. سایت مؤسسه فرهنگی جام طهور.
 24. سلیمانی اردستانی، عبد الرحیم، سیری در ادیان زنده جهان (غیر اسلام).‏
 25. سلیمانی، عبدالرحیم (نویسنده مقاله)؛ هفت آسمان؛ فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب؛ ش ۲۲، تابستان ۸۳٫‏
 26. سوسه، احمد؛ العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ؛ دمشق‌، ۱۹۷۲م‌. ‏
 27. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مترجم: موسوى همدانى، سید محمد باقر؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى ‏جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش. ‏
 28. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق و مقدمه: بلاغی، محمد جواد؛ ناشر: انتشارات ناصر ‏خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.  ‏
 29. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و ‏الملوک (تاریخ طبری)؛ تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ ناشر: دار التراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م. ‏
 30. عهد عتیق.
 31. عیاشى، محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر‏؛ محقق / مصحح: رسولى محلاتى، هاشم‏؛ ناشر: المطبعه العلمیه، چاپ اول، تهران‏، ‏‏۱۳۸۰ ق. ‏
 32. فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)؛ ناشر: دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۲۰ ق. ‏
 33. قاسمی قمی، جواد، هفت اقلیم ادیان و مذاهب، فرجام شناسی یهود به روایت تلمود.‏
 34. قرشی، علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۵ ش.
 35. المجله، چاپ انگلستان، ۹ مارس ۱۹۸۴ م. ‏
 36. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ‏بزرگ اسلامی. ‏
 37. مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ اعلام قرآن؛ ناشر: بوستان کتاب (دفتر تبلیغات اسلامی قم)، قم، ۱۳۸۵ ش. ‏
 38. المسیری، عبدالوهاب؛ موسوعه الیهود و الیهودیه؛ ناشر: دارالشروق، قاهره، ۱۹۹۹ م.  ‏
 39. مصطفوى، حسن؛ التحقیق فی ‏کلمات القرآن الکریم؛ ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ ش‏.‏
 40. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏، (آشنایی با قرآن)؛ ناشر: انتشارات صدرا، قم. ‏
 41. معین، محمّد؛ فرهنگ معین؛ ناشر: انتشارات امیر، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ هـ. ش.‏
 42. مفید، محمد بن محمد؛ الإختصاص؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و محرمى زرندى، محمود؛ ناشر: الموتمر العالمى لالفیه ‏الشیخ المفید، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۱۳ ق‏.‏
 43. مقدسى، مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ؛ تحقیق: پور سعید؛ ناشر: مکتبه الثقافه الدینیه، بى تا.‏
 44. مکارم شیرازى ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش. ‏
 45. مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران؛ مقاله صهیونیسم بین المللی؛ سایت ‏www.yahood.ir‏. ‏
 46. میبدی، ابوالفضل؛ کشف الاسرار و عده الابرار؛ ناشر: انتشارت امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۱ ش.‏
 47. نووی‌، محی‌ الدین؛، تهذیب‌ السماء و اللغات؛ ناشر: دارالکتب‌ العلمیه، بیروت، بی تا. ‏
 48. واعظی، حسن؛ نبرد نابرابر، (روند ظهور و سقوط رژیم صهیونیستی)؛ ناشر: انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۹ش. ‏
 49. هاکس، جیمز؛ قاموس کتاب مقدس؛ ناشر: اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش. ‏
ثبت نظر


8 + = 12