دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی های بنی عباس
منوی اصلی

ویژگی های بنی عباس

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: خاندان بنی عباس

همه حاکمان و فرمانروایانی که در طول تاریخ بر افراد بشر حکومت کرده اند، دارای روش ها و ویژگی های خود بوده اند. در این میان، خاندان بنی عباس نیز در نحوه حکومت و ریاست بر مردم،  دارای ویژگی ها و روش های خاص خود بوده و بر طبق آنها  عمل می کرده، که در جای خود مورد بحث قرار می گیرد.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + = 13