دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی های بنی اسرائیل
منوی اصلی

ویژگی های بنی اسرائیل

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل

به صورت طبیعی، هر قوم، قبیله و طایفه ای دارای ویژگی های خاص مربوط به خود می باشد. در این میان قوم بنی اسرائیل نه تنها از این قاعده مستثناء نیست، بلکه در بررسی هایی که از این قوم و رفتار های آنها به عمل آمده، به جرأت می توان گفت: در بین اقوام دیگر دنیا؛ ضمن این که دارای قدمت و سابقه بسیار زیادی بوده، از ویژگی های بسیار زیاد و متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ لذا در این مقال کوتاه به صورت اختصار تنها به نام و تیتر برخی از ویژگی های آنان از دیدگاه قرآن مجید اشاره می شود که هر کدام از این ویژگی ها باید در جای خود مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

قرآن کریم برای بنی اسرائیل صفات و ویژگی‌ های متعددی برشمرده است، از جمله مهم ترین این صفات:

۱٫ توقع و درخواست بیجا (بقره، ۱۰۸).

۲٫ پیمان شکنی (بقره، ۸۳).

۳٫ تنوع طلبی و دنیاخواهی (بقره، ۶۱؛ قصص، ۷۶ تا ۷۹).

۴٫ جهل و حس گرایی (بقره، ۵۵؛ نساء، ۱۵۳؛ اعراف، ۱۳۸ تا ۱۵۵).

۵٫ قساوت قلب و سنگدلی (بقره، ۷۴؛ مائده، ۱۳).

۶٫ توطئه گری (آل عمران، ۴۹ تا ۵۵؛ اعراف، ۱۴۲).

۷٫ بهانه جویی (بقره، ۶۷ تا ۷۱).

۸٫ سفاهت (اعراف، ۱۵۵).

۹٫ فسق، عصیان، ظلم و ستم، تجاوزگری، گستاخی و حسادت (بقره، ۵۱ و ۹۳).

۱۰٫ فراموش کاری (مائده، ۱۲ و ۱۳).

۱۱٫ تحریف گری (بقره، ۴۲ و ۵۸ و ۵۹).

۱۲٫ کوردلی و حق ستیزی (مائده، ۷۰ و ۷۱).

۱۳٫ گمراهی و نژادپرستی (بقره، ۸۰ و ۹۲ تا ۹۴؛ آل عمران، ۲۳ و ۲۴ و ۷۵).

۱۴٫ اسراف گری (مائده، ۳۲).

۱۵٫ التقاط گرایی (بقره،۴۰ تا ۴۲).

۱۶٫ برتری طلبی (اسراء، ۴ تا ۷).

۱۷٫ شخصیت گرایی (طه، ۹۱).

۱۸٫ بدعت گذاری (بقره، ۷۹؛ آل عمران، ۹۳ و ۹۴).

۱۹٫ استکبار و اشرافی گری (بقره، ۲۴۶ و  ۲۴۷).

۲۰٫ آواره سازی هم کیشان (بقره، ۸۴).[۱]
کلیدواژه ها:ثبت نظر


3 + 4 =