دایره المعارف اسلام پدیا » شناسنامه بنی عباس
منوی اصلی

شناسنامه بنی عباس

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: خاندان بنی عباس

خاندان بنی عباس دومین دودمان خلفای اسلامی هستند که از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ هـ . ق، پس از براندازی دودمان اموی، به فرمانروایی رسیدند و رهبری جهان اسلام و حکومت مسلمانان را در اختیار گرفتند.

سلسله خلفای بنی عباس از نسل محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بوده و مانند اشراف و سادات علوی، هاشمی نامیده می شدند؛ زیرا عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)، مانند سایر برادرانش هاشمی بود. نظر به این که جد بزرگ این خاندان، عباس بود؛ به همین جهت آنان را بنی عباس (فرزندان عباس) یا عباسیان می خوانند.

فرزندان و نوادگان عباس بن عبد المطلب پس از ظهور اسلام از دسترسی به مقام خلافت تا سال ۱۳۲ هـ . ق محروم بودند، ولی در اواخر حکومت امویان، قیام بزرگ مردمی به راه انداخته و خود، رهبری قیام را برعهده گرفتند و پس از سال ها مبارزه، سر انجام پیروز شده و موفق به تشکیل حکومت شدند.[۱]

[۱]. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص ۴۵۲ به بعد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 9 = 16