دایره المعارف اسلام پدیا » سیطره بنی اسرائیل (یهود) بر سازمان های بین المللی
منوی اصلی

سیطره بنی اسرائیل (یهود) بر سازمان های بین المللی

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل

از جمله اشتغالات بسیار مهم و اصلی یهودیان صهیونیستی، مسلط شدن آنها بر سازمان های بین المللی، نفوذ در آنها و سوق دادن منافع آنها به سمت صهیونیست و یهودیت است. برخی از این سازمان های بین المللی عبارتند از:

الف. مؤسسه تغذیه و کشاورزی:

۱٫ اندری، مایر – رئیس شعبه تغذیه و کشاورزی.

۲٫ ای، بی، جاکویسون – نماینده دانمارک، در شعبه تغذیه و کشاورزی.

۳٫ ای، فریس – نماینده هلند، در شعبه تغذیه و کشاورزی.

۴٫ ام، ام، لییمین – رئیس شعبه آبادانی و مسکن.

۵٫ کارواکاردوس – رئیس شعبه همزیستی جهانی.

۶٫ بی کاردوس – رئیس شعبه متفرقات.

۷٫ ام، ازاکل (حسقیل) – رئیس شعبه اقتصاد تحلیلی.

۸٫ جی، بی، کاکان – مشاور فنی شعبه حفظ جنگ ها.

۹٫ ام، ای، هابرمن – رئیس شعبه حفظ جنگ ها.

۱۰٫ جی، مابر – رئیس قسمت تغذیه.

۱۱٫ اف، ویسل – رئیس قسمت اداره.

همه اینها یهودی هستند.

ب. (یونسکو)، که مخفف نام سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با هدف پیشبرد صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق همکاری میان ملت ها می باشد، تحت اشراف کامل یهودیان است.

شخصیت های اصلی اداره کننده این سازمان عبارتند از:

۱٫ آلف سومر، فیلد – رئیس مبادلات خارجی.

۲٫ جی، ایزنهارد – رئیس هیئت تنظیم فرهنگ جهانی.

شخصیت های دیگر این مؤسسه عبارتند از:

۳٫ ام، لافن – رئیس شعبه فرهنگ جهانی.

۴٫ اج، کابلن – رئیس کل شعبه.

۵٫ سی، اچ، وتیز – رئیس شعبه حسابداری.

۶٫ اس، سامون، سلیکی – رئیس شعبه استقلال.

۷٫ بی، ابرامیسکی – رئیس شعبه پناهندگان و سیاحت.

۸٫ بی، ویرمل – رئیس شعبه سازمان و تعیین.

۹٫ دکترای، ویلسیکی – رئیس شبعه فنی مصالح صحراهای آسیا که تمام اینها نیز یهودی هستند.

ج. بانک عمران بین المللی:

۱٫ لیونارد بی، رست – مدیر اقتصاد بانک.

۲٫ لیویولد جیمله – نماینده (چکسلواکی) در مجلس شورای اداره.

۳٫ آی یولاک – عضو مجلس شورای اداره.

۴٫ ای، ام، جونک – نماینده (هلند) در مجلس شورای اداره.

۵٫ بی، مندیس – نماینده (فرانسه) در مجلس شورای اداره.

۶٫ جی، ام، برتلیس – نماینده (بیروفی) در مجلس شورای اداره.

۷٫ ام، ام، مندلس – سکرتر بانک عمران جهانی.

۸٫ وی، ابراموفیج – نماینده (یوگسلاوی) در مجلس شورای اداره.

اینها نیز تماماً یهودی هستند.

د. صندوق نقد بین المللی (صندوق بین المللی پول):

در واقع این مؤسسه جهانی ستون فقراتی سازمان ملل را تشکیل می دهد، شخصیت های این مؤسسه از این قرار است:

۱٫ حوزیف کولد من – عضو (چکسلواکی) در هیئت اداره.

۲٫ بی، مندیس – نماینده (فرانسه) در هیئت اداره.

۳٫ کمیل، کات – مدیر کل مؤسسه.

۴٫ (W) کاستر – مدیر اداره شعبه (هلند).

۵٫ لویس رامنیسکی – مدیر اداره شعبه کانادا.

۶٫ لویس آلتمن – معاون مدیر کل.

۷٫ ای، ام، برنستن – مدیر شعبه تحقیق و بررسی.

۸٫ لیو، لیفانفال – مشاور اسبق مؤسسه.

۹٫ جوزیف کولد – مشاور اسبق مؤسسه.

اینها نیز تماماً یهودی هستند.

هـ. مؤسسه پناهندگان بین المللی: این سازمان (به انگلیسی: International Refugee Organization) که به اختصار I.R.O ( آی. آر. او ) خوانده می‌شود، در تاریخ ۲۰ آوریل ۱۹۴۶ م جهت مقابله با مشکلات آوارگان و پناهندگان برجای مانده از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. این سازمان در سال ۱۹۵۰ م منحل و وظایف آن به کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان واگذار گردید. اعضای آن عبارتند از:

۱٫ مایر کوهین – مدیر کل شعبه بهداشت جهانی.

۲٫ پییر جاکویسن – مدیر کل اعاده و اسکان پناهندگان؛ این دو نیز یهودی می باشند.

و. مؤسسه بهداشت جهانی:

۱٫ زت، دوسنجمن – رئیس شعبه فنی.

۲٫ جی، مایر – رئیس قسمت طب.

۳٫ دکتر ام، کودمر – رئیس اداره قسمت طب و مالیه.

۴٫ ای، زارب – رئیس قسمتی از مؤسسه. اینها نیز تماماً یهودی هستند.

ز. مؤسسه تجارت جهانی:

۱٫ مارکس، لوتنز – رئیس هیئت مربوطه به امور داخلی

۲٫ اف، سی، ولف – رئیس شعبه استعلامات جهانی؛ این دو نیز یهودی هستند.[۱]


[۱]. چامسکی، نوآم، مثلث شوم، مترجم: پزشکی، مجید؛ به نقل از سایت تبیان.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 13