دایره المعارف اسلام پدیا » سیر تحول و تطور تاریخی فرقه شیطان پرستی
منوی اصلی

سیر تحول و تطور تاریخی فرقه شیطان پرستی

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: فرقه شیطان پرستی

سیر تحول و تطور تاریخی شیطان پرستی را می توان به چند مرحله تقسیم بندی نمود:

شیطان پرستی بدوی (دوران باستان)، شیطان‌پرستی در قرون وسطی (قرن ۴ تا ۱۵ میلادی)، شیطان پرستی مدرن (قرن ۱۶ تا ۱۹میلادی)، شیطان پرستی جدید (قرن بیستم به بعد).

شیطان پرستی در جوامع اسلامی؛ مانند عراق و مصر و ایران نیز نفوذ داشته است.[۱][۱]. ر.ک: نگارش، حمید، کژراهه شیطان پرستی، تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص ۴۱،۷۳، ۷۴، ۸۱، ۸۲؛ مظاهری سیف، حمید رضا و شریفی دوست، حمزه، نگاهی متفاوت به شیطان گرایی، ص ۱۶، ۱۷، ۷۳ – ۷۹ و ۱۰۳؛ کلیسای شیطان، پایگاه فرق و ادیان؛ امین خندقی، جواد، شناخت و بررسی شیطان پرستی، ص ۸۰؛ کریمی، حمید، جهان تاریک، شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی، ص ۱۰۰ – ۱۰۲؛ باشگاه اندیشه.
کلیدواژه ها: , , , , , ,ثبت نظر


5 + = 8