دایره المعارف اسلام پدیا » زبان بنی اسرائیل
منوی اصلی

زبان بنی اسرائیل

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل

زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) سریانی و زبان حضرت یعقوب (اسرائیل)، عبری بوده است. مؤید این مطلب، روایتی از امام صادق (علیه السلام) است که می فرماید: «پنج نفر از انبیاء سریانى هستند: آدم، شیث، ادریس، نوح و ابراهیم (علیهم السلام) و زبان آدم زبان عربى بوده که آن زبان اهل بهشت است، امّا وقتى که آدم پروردگارش را عصیان کرد، پروردگار زبان او را به سریانى مبدّل نمود و پنج نفر از انبیاء عبرانى هستند: اسحاق، یعقوب، موسى، داود و عیسى (علیهم السلام) و پنج نفر ایشان از عرب هستند: هود، صالح، شعیب، اسماعیل و محمّد (علیهم السلام) و از پادشاهان دنیا دو نفر مؤمن و دو نفر کافر بودند، مؤمنان: ذو القرنین و سلیمان (علیهما السلام) و کافران: نمرود بن کوش بن کنعان و بخت النصر».[۱]

از این روایت به دست می آید که زبان بنی اسرائیل که فرزندان حضرت یعقوب (علیه السلام) هستند، زبان عبری است. البته این مطلب در متون تاریخی هم وارد شده است. با توجه به اینکه هم اکنون نیز قوم یهود به زبان عبری تکلم می کنند، این خود می تواند مؤید این مطلب باشد.


[۱]. مفید، محمد بن محمد، الإختصاص‏، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و محرمى زرندى، محمود، ص ۲۶۴‏.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


1 + 5 =