دایره المعارف اسلام پدیا » بنی اسرائیل و بى رحمى و سنگدلى
منوی اصلی

بنی اسرائیل و بى رحمى و سنگدلى

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: بنی اسرائیل

از جمله صفات رذیله بنی اسرائیل می توان به بى رحمى و سنگدلى آنان اشاره کرد. خداوند تعالی در قرآن کریم می فرماید: «سپس دل هاى شما بعد از این واقعه سخت شد؛ مانند سنگ، یا سخت‏تر! چرا که پاره ‏اى از سنگ ها مى‏شکافد، و از آن نهرها جارى مى‏شود و پاره ‏اى از آنها شکاف برمى ‏دارد، و آب از آن تراوش مى‏ کند و پاره‏ اى از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر مى‏ افتد (اما دل هاى شما، نه از خوف خدا مى‏ تپد، و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است!) و خداوند از اعمال شما غافل نیست».[۱] قرآن مجید بعد از بیان داستان گاو بنى اسرائیل، آن قوم را سنگ دل و قلوب آنها را داراى قساوت معرفى مى کند؛ به گونه اى که هیچ گونه انعطاف پذیرى ندارند؛ چرا که با آن همه نشانه ها، معجزات و امدادهاى غیبى دل هاى آنها نرم نشده و به سوى خدا روى نیاورده بود، بلکه هر چه زمان مى گذشت و آیات الهى بیشتر تجلى و ظهور مى کرد، مخالفت و عناد آنها بیشتر مى شد و کوچک ترین عبرت و تأثیرى نمى گرفتند.[۲]


[۱]. بقره، ۷۴٫

[۲]. ر. ک: طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، مترجم: موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ۱، ص ۳۰۷٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 2 = 3