دایره المعارف اسلام پدیا » اعمال و مراسم فرقه شیطان پرستی
منوی اصلی

اعمال و مراسم فرقه شیطان پرستی

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: فرقه شیطان پرستی

یکی از اصول فرق، ادیان و مذاهب، چه مادی و چه الهی، مراسم و آداب خاص آن است. فرقه شیطان پرستی نیز دارای اعمال، آداب و مراسم خاصی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

۱٫ مراسم «قربانی کردن»:

بنا بر گزارش برخی منابع، یکی از اعمال فرقه شیطان پرستی، قربانی کردن و ریختن خون است؛ زیرا خون، مظهر زندگی و نیرو می باشد. در زمان های بسیار قدیم و قرون اولیه، قربانی در اوقاتی؛ مانند کسوف و خسوف انجام می گرفت، با این تصور که شیطان و خدای تاریکی، از انسان ها عصبانی و منتظر هدیه خود است و اگر برای او قربانی انجام نمی گرفت، تمام انسان ها را قتل عام می کرد؛ لذا برای آرامش شیطان، قربانی کردن انسان انجام می شد. این مراسم به ویژه در قبایل آمریکای جنوبی بسیار فراوان دیده شده است به گونه ای که اکتشافات به دست آمده، وجود این قربانی کردن ها را تصدیق می کند و اتاق های مخصوص قربانی کردن نیز به شیوه ای خاص بنا شده بود و تزئینات خاص خود را داشت.[۱]

در میان قبایل گذشته، تشریفات قربانی انسان این چنین بود که «شخصی را که باید قربانی شود، از یک سال قبل، انتخاب می کردند. مردم در طول سال او را مقدس می شمردند و انواع امکانات زندگی را برایش فراهم می نمودند. روز موعود او را در کوچه و بازار می گرداندند و سپس به سمت معبد می بردند. آن گاه پنج نفر از کاهنان ویژه با لباس سیاه و با مراسم وحشت زا، آن شخص را روی سنگ قربانگاه می خواباندند، چهار نفر دست و پای او را  و دیگری سرش را نگاه می داشتند. سپس کاهن بزرگ با لباس سرخ، تیغ مخصوص خود را با یک ضربت ناگهانی بر سینه او می کوفت و قلب او را بیرون می آورد و آن را در حالی که می تپید به پای بُت می انداخت تا مورد قبول بت قرار گیرد که مورد خشم و غضب قرار نگیرند».[۲]

قربانی کردن انسان در دوره کنونی در یک شب کاملا تاریک انجام می شود. قربانی، توسط آب مقدس غسل داده می شود و بر روی محراب خوابانده می شود. البته قربانی ها قبل از مراسم بیهوش می شوند و در کامل ترین مراسم قربانی کردن برای شیطان، قربانی پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی، توسط آتش سوزانده می شود. در این مراسم خواندن اوراد مخصوصی به زبانی کاملاً بی معنا و گاه عِبری انجام می گیرد.[۳]

۲٫ مراسم «نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه»:

این مراسم یکی از مهم ترین مراسم شیطان پرستان است که در کلیسای شیطان انجام می شود و دقیقا همانند مراسم «عشاء ربانی» مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام می شود. در مراسم عشاء ربانی، مسیحیان به کلیسا می روند و از کشیش بزرگ قطعات کوچک نان مقدس و قطرات شراب را می گیرند. آنان معتقدند که نان تقدیس شده توسط کشیش، جسم مسیح (علیه السلام) است! و با خوردن نان، جسم و خون مسیح (علیه السلام) را تناول کرده اند. در قرون اخیر بسیاری از کارگردانان کلیساها معتقدند که «هر کس، نان و شراب مقدس را بخورد، مسیح در او حلول می کند و او همان حیات جاودانه و هویت و شخصیت عیسای مسیح (علیه السلام) را پیدا خواهد کرد». این عقیده غیرعقلانی و متوهمانه از خرافی ترین مسائلی است که مسیحیت معاصر به آن گرفتار شده است، به طوری که به عاملی جهت جدایی مردم از کلیساها تبدیل شده است.

در نماز سیاه شیطان پرستان، کشیش و حاضران در حالی که برهنه هستند، دعاها و سرودهای مذهبی را به صورت برعکس می خوانند؛ مثلاً هر جا که از بهشت و زیبایی سخن گفته شده، از جهنم و زشتی سخن می گویند. هرگاه نام خدا، یا حضرت مسیح (علیه السلام) آورده می شود، همگی شروع به انجام حرکات کفرآمیز می کنند. در ابتدای شکل گیری مراسم نماز سیاه، قرار بود که فقط به مسیحیت و اعمال این آئین توهین شود و کار دیگری انجام نشود، اما پس از مدتی، اعمال جنسی و کشتن کودکان بی گناه نیز به آن اضافه شد.

در این مراسم که از پلیدترین مراسم شیطان پرستان است، اعمال بیهوده، بی استدلال و خرافی انجام می گیرد و دعاهایی با مضامین شیطانی خوانده می شود. علاوه بر این که از نمادهای شیطانی؛ همچون ستاره پنج پر وارونه، جمجمه، شراب، خون، شمع، پارچه های سیاه و آتش دان نیز استفاده می شود.[۴]

۳٫ مراسم «پیوستن عضو جدید»:

این مراسم، مجموعه ای از کارهای مختلف است که توسط کشیش کلیسای شیطان پرستان و یا همسر وی انجام می شود. این عمل در جادوگری نیز وجود دارد. در این مراسم، پنج بوسه مقدس وجود دارد که بر بدن شخص عضو شونده زده می شود که باعث خیر و برکت او، تقدس او در بین شیطان پرستان، تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهایت قبول او است.[۵]

۴٫ «مناسک جنسی»:

یکی از مهم ترین اعمالی که شیطان پرستان بر آن مداومت جدی دارند، اعمال جنسی است. مسائل جنسی آنان نیز همراه با خشونت است و نشان از مشکلات فراوان روحی و روانی آنان دارد. «ایدز» از بیماری های شایعی است که همواره میان چنین افرادی شیوع دارد. آنها بعد از انجام مناسک جنسی برای پیشبرد اهداف حاضران، از شیطان کمک می خواهند.[۶]

۵٫ مراسم «کسب قدرت تاریکی»:

در این مراسم که برای کسب قدرت از نیروهای نهفته در تاریکی انجام می شود، شیطان پرستان  در پی به دست آوردن انرژی عظیمی هستند که روحشان ارتقاء یافته و قدرت، جایگزین کمبود هایشان شود. برای انجام این مراسم مقدماتی لازم است که کیفیت آن در نوشته هایشان این گونه بیان شده است:

«…هرگز نباید به نتیجه بدگمان باشید. خالصانه به نیروی روح خود و روح تاریکی ایمان داشته باشید. آن چه باقی می ماند آرامش و دوری از افکار بیهوده است که باید در خود ایجاد کنید».

مقدّمات:

محراب: ]یک شیطان پرست[ مقابل دیوار غربی ]کلیسای شیطان[ قرار گرفته، پارچه سیاهی به روی او کشیده می شود و ]به وی گفته می شود[ بالای سر محراب (روی دیوار)، ستاره پنج پر وارونه نصب کن. روی محراب دو شمع سیاه روی پایه، خنجر مخصوص مراسم، جمجمه انسان (هر چند مصنوعی)، یک زنگ، یک آتشدان و یک جام بگذار. ]برای نور بیشتر می توان از شمع های سیاه در گوشه های اتاق استفاده کرد[.

خون: جام را با مایعی به رنگ قرمز پر کن. ]ماهیت مایع اهمّیتی ندارد؛ زیرا که این مایع نماد خون قربانی است[.

آتش: آتشدان را درست در مرکز محراب قرار ده.

پوشش: ]پوشش مکان مراسم[، تماماً سیاه همراه با ستاره پنج پر وارونه آویخته بر گردن است.

آداب مراسم: به ترتیب، زنگ را به صدا درآور: شش بار در جهت جنوب، شش بار در جهت شرق، شش بار در جهت شمال. حال خنجر را به دست گیر به سمت پنتاگرام وارونه نشانه برو و با لحنی دعایی نیایش کن:

«به نام شیطان بزرگ و افتخار او، لوسیفر، من نیروهای تاریکی و قدرت شیطان را به درون فرا می خوانم… همراه با برترین نیروهای شیطانی و عمیق ترین قدرت های تاریکی به جهان مادٌه باز می گردم تا شبی دیگر را تسخیر کنم. آتش را خاموش کن، زنگ را در خلاف جهت ابتدایی به صدا در آور، شمع ها را خاموش کن».[۷]

[۱]. ر.ک: کریمی، حمید، جهان تاریک، شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی، ص ۶۱؛ امین خندقی، جواد، شناخت و بررسی شیطان پرستی، ص ۱۲۷ و ۱۲۸٫

[۲]. ر.ک: سایت اطلاع رسانی پیرامون فرقه شیطان پرستی my savior.ir.

[۳]. ر.ک: جهان تاریک، شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی، ص ۶۲؛ شناخت و بررسی شیطان پرستی، ص ۱۳۱٫

[۴]. ر.ک:  شناخت و بررسی شیطان پرستی، ص ۱۲۹ و ۱۳۰؛ پایگاه فرق و ادیان.

[۵]. ر.ک: همان، ص ۱۲۹٫

[۶]. ر.ک: همان، ص ۱۲۸و ۱۲۹٫

[۷]. ر.ک: جهان تاریک، شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی، ص ۶۳- ۶۵٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


6 + = 8