دایره المعارف اسلام پدیا » آثار و اقدامات تاریخی بنی عباس
منوی اصلی

آثار و اقدامات تاریخی بنی عباس

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در باب: خاندان بنی عباس

آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی عباس را،  می توان  در دو بخش مورد بحث قرار داد:

۱٫ آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی عباس به صورت کلی، به نحوی که شامل همه خلفا و کارگزاران بنی عباس شود.

۲٫ آثار و اقدامات تاریخی خلفا و کارگزاران بنی عباس به صورت تفکیک شده و مستقل از یک دیگر.

به طور کلی می توان گفت: آثار و اقدامات تاریخی بنی عباس، شامل امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و خصوصا عمرانی می شود، که هر کدام باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 14