دایره المعارف اسلام پدیا » ذوالقرنین و حضرت خضر (علیه السلام)
منوی اصلی

ذوالقرنین و حضرت خضر (علیه السلام)

تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ در باب: ذو القرنین

در طول تاریخ همواره در کنار شخصیت های تأثیر گذار، انسان های برجسته ای بودند که در موفقیت آنها تأثیر داشته اند؛ به عنوان نمونه: حضرت داود نبی (علیه السلام)، هم عصر طالوت، در کنار او و از یاران او بود و نقش مهمی در پیروزی او در برابر جالوت داشت.

بنابر قولی، حضرت خضر (علیه السلام) که نامش بالیا ]تالیا[ بن ملکان مى باشد،.[۱] یکی از یاران و شخصیت های هم عصر ذو القرنین است. او نزد ذوالقرنین رفت و طلایه دار[۲] سپاه وی شد.[۳] در نقل دیگری آمده است که حضرت خضر (علیه السلام)، افضل اصحاب ذوالقرنین بوده است‏.[۴]


[۱]. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، ج ۱، ص ۵۹؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۱۳، ص ۲۸۶٫

[۲]. فرمانده مقدمه سپاه، رییس جلوداران.

[۳]. نک: قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، تحقیق: موسوى جزایری، سید طیب ، ج ۲، ص ۴۳٫

[۴]. همان، ص ۴۲٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 2 = 5