دایره المعارف اسلام پدیا » تطبیق ذو القرنین با برخی از شخصیت های تاریخی
منوی اصلی

تطبیق ذو القرنین با برخی از شخصیت های تاریخی

تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ در باب: ذو القرنین

از آن جا که در قرآن کریم تنها به لقب مشهور ذوالقرنین اشاره شده و به نام و کنیه و خاندان او پرداخته نشده؛ به همین جهت جناب ذو القرنین با شخصیت های مختلفی تطبیق داده شده و احتمالات زیادی در این باره که  ایشان چه کسی است داده شده؛ لذا شخصیت حقیقی و هویت واقعی ایشان به عنوان یکی از مباحث قابل توجه در بین محققان، تاریخ دانان و مفسران، است.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 3