دایره المعارف اسلام پدیا » انجمن حجتیه قبل از انقلاب اسلامی ایران
منوی اصلی

انجمن حجتیه قبل از انقلاب اسلامی ایران

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ در باب: انجمن حجتیه

حکومت پهلوی از فعالیت انجمن حجتیه ممانعت نمی کرد؛ زیرا اعضای این انجمن از یک سو کاری به سیاست نداشتند و خطری برای رژیم به حساب نمی آمدند و از طرفی نیز می توانستند بستری برای مبارزه با رشد کمونیسم باشند.[۱]

از این رو رئیس واحد اطلاعات دستگاه امنیت کشور در نامه ای اینگونه نوشت؛ پیرو نامه شماره ۲۰۱۷۱/۱۲۵۲۵ – ۱۷/۱/۳۶ سازمان اطلاعات و امنیت تهران خواهشمند است دستور فرمایید از هرگونه اقدام و نظراتی که نسبت به اعضای پنج نفر (هیئت مدیره فرقه) در نامه پیروی مذکور به عمل خواهند آورد، این واحد را نیز آگاه سازند. ضمناً چون تجمع نامبردگان جنبه ضدیت با مسلک بهایی را دارد و برابر اطلاع حاج شیخ محمود ذاکرزاده تولایی معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش ۲۱ سازمان اطلاعات و امنیت تهران همکاری‌ هایی دارد اصلح است هرگونه اطلاعی در مورد جلسه متشکله را قبل از احضار بقیه از مشارالیه استفسار نمایند.

رئیس واحد اطلاعاتی کمیته مشترک ضدخرابکاری، ناصری ۲۳/۱/۳۶ [۲]


[۱]. روزنامه اعتماد، ص ۳، دوشنبه ۶ آبان، ۱۳۸۱٫

[۲]. ر. ک: بهشتی، سید محمد حسین، دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 14