دایره المعارف اسلام پدیا » زمان واقعه تغییر قبله
منوی اصلی

زمان واقعه تغییر قبله

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ در باب: واقعه تغییر قبله

درباره زمان واقعه تغییر قبله، آرای مختلفی وجود دارد:

۱٫ شیخ صدوق: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)، بعد از نبوت] تا زمان تغییر قبله[، ۱۳ سال در مکه و ۱۹ ماه در مدینه، به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواند… .[۱]

۲٫ ابن هشام به نقل از ابن اسحاق[۲]: تغییر قبله در ماه شعبان و در رأس هیجده ماه پس از ورود رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) به مدینه بود.[۳]

۳٫ ابن اثیر، واقعه تغییر قبله را در ضمن حوادث سال دوم هجری، در ماه هجدهم از ورود رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) به مدینه، در نیمه شعبان و در روز سه شنبه، گزارش می‌نماید.[۴]

۴٫ ابن سعد به نقل از ابن عباس: این واقعه در روز دوشنبه از نیمه ماه رجب و در رأس هفده ماه از هنگامى که پیامبر اکرم (صلى اللَّه علیه و آله) وارد شهر مدینه شد، اتفاق افتاد.[۵]

۵٫ شیخ مفید: تغییر قبله در نیمه ماه رجب سال دوم هجری و در نماز عصر صورت گرفته است.[۶]

۶٫ براء بن عازب: مدت شانزده یا هفده ماه همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طرف بیت‌المقدس نماز خواندم و پس از آن، ما مسلمانان به امر الهى به سوى «کعبه» منصرف گردیدیم.[۷]

۷٫ معاذ بن جبل: این واقعه پس از سیزده ماه از ورود پیامبر اسلام (صلى اللَّه علیه و آله) به مدینه رخ داد.[۸]

۸٫ انس بن مالک: تحویل قبله به سوى کعبه بعد از نه ماه یا ده ماه  از ورود پیامبر اسلام (صلى اللَّه علیه و آله) به مدینه صورت گرفت.[۹]

۹٫ در تفسیر على بن ابراهیم، تغییر قبله بعد از هفت ماه از آمدن پیامبر (صلی الله علیه و آله)به مدینه و در هنگام نماز ظهر، گزارش شده است.[۱۰]

[۱]. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۷۴ و ۲۷۵٫

[۲]. محمد بن اسحاق مطلّبى (۵۸ – ۱۵۰ق)، اولین کسى است که سیره و مغازى (جنگ‌های) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را جمع‏آورى و تدوین نموده و کتابش به دست ما رسیده است. نام کتاب او «المبتدأ و المبعث و المغازى» است که ابن هشام آن را تهذیب و تلخیص کرده است.

[۳]. ابن هشام، السیره النبویه، ج ‏۱، ص ۶۰۶٫

[۴]. ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ‏، ج ‏۲، ص ۱۱۵٫

[۵]. ر.ک: ابن­ سعد، الطبقات الکبری، محقق: عبدالقادر عطا، محمد، ج‏۱، ص ۱۸۶؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مقدمه: بلاغى، محمد جواد، ج ‏۱، ص ۴۱۳؛ سبحانى‏، جعفر، فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم (صلّى الله علیه و آله و سلّم)، ص ۴۶۸٫

[۶]. مفید، محمّد بن محمد، مسارُّ الشیعه فی مختصر تواریخ الشریعه‌، محقق/ مصحح: نجف، مهدى، ص ۵۸٫

[۷]. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مقدمه: بلاغى، محمد جواد، ج ‏۱، ص ۴۱۳٫

[۸]. همان.

[۹]. همان.

[۱۰]. ر.ک: قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، تحقیق: موسوى جزایرى، سید طیب، ج ‏۱، ص ۶۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 4