دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان مسلم بن عقیل
منوی اصلی

فرزندان مسلم بن عقیل

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۲ در باب: مسلم بن عقیل

برای مسلم بن عقیل دو تا چهارده فرزند ذکر کرده اند که البته این تعداد خالی از مبالغه نیست. در منابع کهن تنها نام چهار یا پنج یا هفت تن از آنها برده شده است که عبارت اند از: عبدالله، محمد،[۱] علی،[۲] مسلم،[۳] حمیده[۴] (عاتکه)، ابراهیم[۵] و عبدالرحمن.[۶][۱]. اصفهانى، ابو الفرج، مقاتل الطالبیین‏، تحقیق: صقر، سید احمد، ص ۹۸٫

[۲]. بلاذرى‏، احمد بن یحیى،  أنساب الأشراف‏، ج ۲، ص ۷۰٫

[۳]. ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم، المعارف‏، تحقیق: عکاشه، ثروت، ص ۲۰۴٫

[۴]. حسنى،‏ ابن عنبه، عمده الطالب فی أنساب آل أبى طالب‏، ص ۳۲٫‏

[۵]. اکی خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین، ج ۲، ص ۵۴٫

[۶]. لیثی عصفری، خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، ص ۱۴۵٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


8 + = 17