دایره المعارف اسلام پدیا » ‏جغرافیای واقعه فخ (مکان قیام)‏
منوی اصلی